Virtual Symphony Orchestra Performance (VSOP) - Conductor's Interaction with Virtual Musicians and Concert Hall

Virtuaaliorkesteri - kapellimestarin vuorovaikutus virtuaalisen soittajiston ja konserttitilan kanssa

Tiivistelmä

Tausta: tämä tutkimus on jatkoa vuoden 1993 lopulla alkaneelle huonetilojen analysointia sekä liikkuvien äänilähteiden simulointia, animointia ja kuuntelua (auralisaatiota) koskevalle DIVA-hankkeelle, jossa yhdistetään kahden eri median, tietokonegrafiikan ja akustiikan, laskennallisia menetelmiä. Huonetilojen akustisen suunnittelun ja lähitulevaisuuden viihde-elektroniikalla luotavien tilakuuloefektien lisäksi on uutena tärkeänä sovellusalueena nähty kapellimestarien koulutus keinotodellisuudessa johtamalla tietokoneen simuloimaa virtuaaliorkesteria virtuaalisessa konserttisalissa.

Tavoitteet ja menetelmät: Projektin nykyiset, vielä erilliset tutkimusaiheet integroidaan kokonaisjärjestelmäksi, jossa virtuaalisesta musiikki-instrumentista tai muusta äänilähteestä saadaan simuloidun ympäristön kautta aito kuulovaikutelma.

Aikaisemmin kehitettyjä soitinmalleja (kitara, huilu) laajennetaan eri orkesterisoitintyyppeihin soveltuvaksi ja soittajan liikkeitä animoidaan visuaalisesti kunkin äänen syntyprosessia vastaavaksi. Huoneakustiikkaa varten kehitettyä hybridimallia kehitetään reaaliaikaiseksi. Tätä varten kehitetään huonetilojen ja kuuntelijan impulssivasteille approksimatiivisia parametrisia malleja, joita voidaan interpoloida ympäristön tai kuuntelijan liikkuessa.

Uutena tutkimusongelmana on simuloidun soitinmallin synkronointi partituurin määräämään musiikkiin ja kapellimestarin johtoon. Tämä vaatii johtajan käsien liikkeen seurantaa sekä soittajien toiminnan mallintamista havaittujen liikkeiden ohjaamina. Projektin käytännöllisiä tavoitteita on tuottaa kapellimestarikoulutukseen sopivan järjestelmän prototyyppi joka demonstroi vuorovaikutusmahdollisuuksia kokonaisvaltaisen virtuaaliesityksen (kuva ja ääni kolmiulotteisessa tilassa) tuottavan tietokonejärjestelmän kanssa..

projektin johtaja: Tapio Takala