next up previous contents index
Next: Ohjelman kääntäminen ja ajaminen Up: Tietokoneohjelmista Previous: Konekieli ja lausekieli   Sisältö   Hakemisto

Yksinkertainen Java-ohjelma

Tarkastellaan seuraavaa Java-ohjelmaa. Ohjelma tulostaa tietokoneen kuvaruudulle tekstin Kaunis päivä tänään. Ohjelma näyttää seuraavalta:

public class KaunisPaiva {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Kaunis päivä tänään.");
  }
}

Ohjelman ensimmäinen rivi

public class KaunisPaiva {
kertoo, että kirjoitettu ohjelma kuuluu luokkaan, jonka nimi on KaunisPaiva. Jokaisen Java-kielellä kirjoitetun ohjelman tai sen osan pitää kuulua johonkin luokkaan. Luokan nimen ohjelmoija voi itse valita, mutta nimen olisi hyvä kuvata tämän ohjelman (tai ohjelman osan) toimintaa. Sanan public merkityksestä kerrotaan myöhemmin lisää.

Luokan otsikossa oleva avautuva aaltosulku aloittaa luokan määrittelyn. Kaikki aaltosulkua seuraava teksti vastaavaan sulkeutuvaan aaltosulkuun saakka kuuluu luokkaan KaunisPaiva.

Seuraava rivi

public static void main(String[] args) {
on pääohjelman otsikko. Pääohjelma on se ohjelman osa, josta Java-tulkki aloittaa ohjelman suorittamisen. Kun ohjelmaa ajetaan, niin pääohjelman käskyjä suoritetaan järjestyksessä yksi kerrallaan, kunnes joku ohjelman käsky aiheuttaa sen, että ohjelman suorituksessa hypätään jonnekin muualle.

Otsikossa sana main on pääohjelman nimi. Otsikon muiden sanojen merkitys selviää myöhemmin. Tässä vaiheessa riittää tietää se, että pääohjelman otsikossa on aina oltava täsmälleen samat sanat kuin tässä mallissa (tosin sana args voidaan korvata jollain toisella nimellä). Otsikon lopussa on jälleen avautuva aaltosulku. Kaikki seuraavat rivit vastaavaan sulkeutuvaan aaltosulkuun asti kuuluvat pääohjelmaan.

Tässä esimerkissä pääohjelma sisältää vain yhden käskyn,

System.out.println("Kaunis päivä tänään.");
System.out.println on tulostuskäsky. Se, mitä halutaan tulostaa, kirjoitetaan käskyyn liitettyjen sulkujen sisään. Koska esimerkissä halutaan tulostaa sulkujen sisässä oleva teksti sellaisenaan merkki merkiltä, teksti kirjoitetaan lainausmerkkien sisään.

Rivi päättyy puolipisteeseen. Java-kielisissä ohjelmissa jokainen päätetään aina puolipisteeseen. Puolipisteiden avulla Java-kääntäjää erottaa eri käskyt toisistaan, sillä esimerkiksi ohjelman rivijaolla ei ole kääntäjälle mitään merkitystä.

Käskyrivin jälkeen ohjelmassa on enää kaksi sulkeutuvaa aaltosulkua. Näistä ensimmäinen päättää pääohjelman määrittelyn ja toinen koko luokan määrittelyn.


next up previous contents index
Next: Ohjelman kääntäminen ja ajaminen Up: Tietokoneohjelmista Previous: Konekieli ja lausekieli   Sisältö   Hakemisto
Kerttu Pollari-Malmi 2003-01-27