TKO-laboratorio TKK

Tik-76.021 Ohjelmoinnin peruskurssi L2 (3 ov)

Yleistä tietoa

Tämä kurssi järjestetään Koulutuskeskus Dipolin DISKO-ohjelman tarpeisiin. Sen suoritus kirjataan vanhan kurssin Tik-76.021 Ohjelmoinnin peruskurssi L2 (3 ov) vastaavuutena. Kurssin sisältö ei kuitenkaan ole sama kuin alkuperäisessä Tik-76.021:ssa, joka korvataan keväällä 2001 uudella kurssinimikkeellä.
Sisältö
Olio-ohjelmointiprojektien hallinta sekä hajautettujen ohjelmien kehittäminen. Käytettyjä tekniikoita ovat mm. JavaBeans, JDBC, RMI ja Corba.
Esitietovaatimukset
Kurssin suorittaminen edellyttää Java-kielen perusteiden osaamista. Kurssin alussa järjestetään kuitenkin Java-kielen perusluento sekä jaetaan materiaalia omakohtaista opiskelua varten. Näin ollen Javaa ennestään osaamattomat voivat hankkia tarvittavat tiedot.

Kurssi syksyllä 2000

Tietoa edellisiltä kursseilta


Sivun sisältöä on viimeksi päivitetty 08.06.2001.
URL: http://www.cs.hut.fi/~framling/disko/index.html