Tik-76.184 Ohjelmointikielten seminaari (2 ov) VL

(Note: This seminar was held in the spring of 1996, and it was the first course at HUT which contained any kind of Java programming.)

Tämänkertainen aihe: Mobile Code, erityisesti Java.

`Mobile Code' tarkoittaa yleisesti järjestelmiä, joilla ohjelmia (+ olioita ja dataa) voidaan siirtää tietoverkossa koneesta toiseen ja suorittaa siellä. Tunnetuimpia Mobile Code -järjestelmiä lienevät Java ja Telescript.

Seminaarissa on tarkoitus luoda katsauksia olemassaoleviin Mobile Code -järjestelmiin, tutustua niiden toteutustekniikkaan, turvallisuusnäkökohtiin ja sovelluksiin. Lisäksi käsitellään tarpeellisin osin läheisiä ongelma-alueita, mm. hajautettuja oliojärjestelmiä (esim. CORBA).

Seminaarin suorittaminen edellyttää: yksin tai pareittain tehtyjä kevyitä tutustumisluontoisia Java-harjoitustöitä, sekä pareittain pidetty esitelmä (~30 min) ja artikkeli (~6-9 s) annetusta/sovitusta aiheesta.

Seminaariesitelmät pidetään koko päivän kestävässä tilaisuudessa Sjökullassa keskiviikkona 15.5 alkaen kello 9:15.

Seminaari korvaa tänä vuonna suoritettuna myös kurssin Tik-76.195 "Ohjelmistojen toteutustekniikat: seminaari".

Opiskelijoiden Java-harjoituksia


cessu@cs.hut.fi