TKO-laboratorio TKK

T-106.850 Ohjelmistotekniikan seminaari

T-106.850 other seminars in English

Visuaalinen ohjelmointi (3 ov)

Seminaari on päättynyt

Seminaarin loppuraportit

Yleistä tietoa

Sisältö

Tässä työseminaarissa tutustutaan visuaalisiin ohjelmointikieliin ja visuaaliseen ohjelmointiin.

Seminaarissa ei pelkästään kirjoiteta raporttia (1 ov) ja osallistuta seminaariin pitämällä mm. esitys (1 ov), vaan myös tutustutaan viimeaikoina kehitettyihin järjestelmiin asentamalla ja demonstroimalla niiden toimintaa (1 ov). Tästä nimi työseminaari.

Esitietovaatimukset
Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti opintojensa loppupuolella oleville ohjelmistotekniikan pääaineopiskelijoille sekä jatko-opiskelijoille.
Kokoontumiset

ke 12-14 T5

Seminaari ei kokoonnu joka viikko (ks. aikataulu). Ensimmäinen kokoontumiskerta 25.1.2006.

Opettaja
Opettava tutkija Ari Korhonen
Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu lähettämällä sähköpostia vastaavalle opettajalle. Kerro viestissä opiskelijanumerosi, vuosikurssisi ja pääaineesi.
Kurssin suorittaminen
Seminaari kokoontuu vain aikataulussa mainittuina päivinä. 22.2. aiheena on raportin kirjoittaminen, johon mennessä tulee ensimmäinen versio raportista olla valmis. Tilaisuuteen kannattaa ottaa mukaan myös kaikki siihen mennessä kerääntynyt kirjallisuus. Tilaisuudessa keskustellaan erityisesti raporttiin ja sen kirjoittamiseen liittyvistä asioista, kuten lähteistä ja niiden käytöstä, oman aiheen asemoimisesta laajempaan kokonaisuuteen, aiheiden rajauksista, tavoitteista jne. Raportin voi kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

1.3.-12.4. pidetään itse seminaariesitykset siten, että joka tilaisuudessa on kaksi 20 minuutin esitelmää, joiden jälkeen on vapaamuotoisempi tilaisuus, jossa demonstroidaan järjestelmiä. Vaihtoetoisesti demon voi siirtää 12.4. pidettävään seminaarin lopetustilaisuuteen. Esitysten arviointiperusteena on esityksen sujuvuus, käytetty aika, havaintomateriaalin käyttö sekä kieli (esitelmän havaintomateriaalin kieli tulee olla sama kuin esityksen kieli eli esim. suomen kielisen esityksen kalvot suomeksi).

Hyväksyttyyn suoritukseen edellytetään esitelmää, kirjallista raporttia, demonstraatiota sekä osallistumista ja opponointia. Kaikki opponoivat toisiaan, jolloin toinen versio kirjallisesta esityksestä tulee jakaa kaikilla osallistujille. Lähetä URL PDF:ään (tai itse PDF, jos sinulla ei ole kotisivutilaa) viimeistään viikkoa ennen esitelmääsi kaikille. Arvioitava eli viimeinen versio raportista tulee palauttaa 12.4. mennessä. Arviointiperusteena raportille käytetään raportin sujuvuutta (rakenne, kieli, asioiden jäsentely), aikataulussa pysymistä sekä sisältöä (kirjallisuustutkimus).

Kurssin suorittaminen lyhyesti:
 • Kirjallinen esitys
  • Ensimmäinen versio (vähintään ns. "extended abstract") 22.2. mennessä.
  • Toinen (lähes lopullinen) versio viikkoa ennen omaa esitelmää (hard deadline on edellisen viikon perjantaihin mennessä).
  • Lopullinen arvioitava teksti tulee olla valmis 12.4. mennessä
  • Max. 8 sivuinen artikkeli kuvineen, taulukoineen ja kirjallisuusviitteineen (A4, 12pt, Times) PDF-muodossa.
 • Esitelmä
  • Itse esitys 20 minuuttia, keskustelu 5 minuuttia.
  • Demonstaatioille on varattu aikaa erikseen.

Seminaarin aikataulu

Seminaari kokoontuu vain alla mainittuina päivinä (keskiviikkoisin klo 12-14, salissa T5). Alla olevat aiheet ovat työnimiä ja niitä voidaan tarkentaa esityksessä ja/tai lopulliseen raporttiin.
Päivämäärä Aihe Esittäjä(t)
25.1. Järjestäytyminen ja orientaatioluento Korhonen, Likitalo
22.2. Raportin kirjoittaminen (kaikki)
1.3.
8.3.
15.3.
22.3. Visual programming with virtual worlds & in CSEd Lönnberg, Likitalo
29.3. OpenDX; Programming by Demonstration Heino, Lehto
5.4. UML ohjelmoinnissa; OpenDx; Visuaalinen ohjelmointi tietotekniikan perusopetuksessa Montonen, Heino, Nikander
12.4. Demonstraatioita, päätöstilaisuus (kaikki)

Kirjallisuus

Yleistä
Eräs osa kirjallisuustutkimusta on lähteiden kriittinen arviointi. Kaikkea löydettyä materiaalia ei kannata liittää mukaan viiteluetteloon ja viitteiden laadulla on merkitystä. Tässä muutama yleisohje: i) pyri selvittämään asioiden ja ilmiöiden taustoja etsimällä julkaisu(t), jossa asiasta on mainittu tai tulos on esitetty ensimmäisen kerran ii) pyri tuomaan esille myös tuorein tieto aiheesta ja iii) viittaa mahdollisimman arvovaltaiseen julkaisuun (lue: vältä viittaamasta WWW-sivuihin). Alla olevat linkit toimivat parhaite hut.fi -domainin alueella. Kirjastolla on yleissopimus monien suurten julkaisijoiden kanssa, joten elektronisen kirjaston kautta monet artikkelit on mahdollista ladata itselleen PDF-muodossa. Huom! tätä sivua on tarkoitus päivittää seminaariin osallistuvien voimin, joten lueteltu materiaali ei ole kattavaa eikä välttämättä ajan tasalla.
Oppikirja
Seminaarissa ei käydä läpi yksittäistä oppikirjaa vaan joukkoa tutkimusartikkeleita. Aiheesta on kuitenkin julkaistu lukuisia kirjoja:
 • Visual Object-Oriented Programming, Margaret Burnett, Adele Goldberg, Ted Lewis, Manning Publications, Greenwich, CT. 1995
 • Watch What I Do: Programming by Demonstration, Allen Cypher, MIT Press, Cambridge, MA. 1993
 • Visual Programming Environments, P. Ephraim, Computer Society Press, 1990. Volume I: Paradigms and Systems; Volume II: Applications and Issues
 • Principles of Visual Programming Systems, Shi-Kuo Chang, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ. 1990
 • Visual Programming, Nan C. Shu, Van Nostrand Reinhold, New York, NY. 1988
Konferensseja
Aihepiiristä on järjestetty lukuisia konferensseja ja työpajoja. Aihepiiriin liittyviä tuloksia on raportoitu myös lukuisissa kokouksissa, jotka eivät keskity pelkästään tähän aiheeseen. Seuraavassa on lueteltu muutama vain tähän aiheeseen keskittyvä kokous parilta viimeisimmältä vuodelta:


Lehtiä ja kokoomateoksia
Seuraavissa lehdissä ja kokoomateoksissa on aihepiiriä käsitteleviä pidempiä julkaisuja.


Ohjelmistoja
Kirjallisuutta (= julkaistu jossakin julkaisussa) voi etsiä myös suoraan ohjelmistojen WWW-sivujen kautta, koska monet tekijät ovat listanneet omat julkaisunsa. Seuraavassa on linkkejä erityisesti kokoaviin sivustoihin, joilla esitellään usampia ohjelmia tai ohjelmistoja eri kategorioissa. Huom! älä jätä kirjallisuustutkimustasi tämän verkosta löytyvän materiaalin varaan. Lisäksi kannattaa huomata, että nämä (ja muut verkosta löytyvät) kokoelmat eivät kata koko aihepiiriä riittävästi. Monia (tässä mainitsemattomia) sivustoja ylläpidetään harrastelijavoimin, joten ne eivät tyypillisesti ole kattavia, ne eivät välttämättä ole ajan tasalla (pyri aina päättelemään milloin sivustoa on viimeksi päivitetty) ja lisäksi ne saattavat valita listaansa sivustoja melko kapealla näkemyksellä (ja erityisesti joitain Amerikkalaisia sivustoja on koottu myös melkoisen markkinahakuisesti).


Tämän sivun sisällöstä vastaavat Ari Korhonen, E-mail: Ari.Korhonen@hut.fi.
Sivun sisältöä on viimeksi päivitetty 26.4.2006.
URL: http://www.cs.hut.fi/Opinnot/T-106.850/index.html