Diplomityö

Pdf-tiedostot on luettavissa Adobe Acrobat -ohjelmalla tai vastaavalla. Postscript-versio löytyy pakattuna tar/gzip-ohjelmilla.

World Wide Web (WWW) tietorakenteiden ja algoritmien tietokoneavusteisessa opetuksessa

Diplomityön tiivistelmä (HTML)
Abstract of the Master's Thesis (HTML)

Kansi, tiivistelmät ja esipuhe (kansi.pdf)
Sisällysluettelo (dtTOC.pdf)
Diplomityö (dt.doc.pdf) [230 kb]

Kansi, tiivistelmät ja esipuhe (kansi.ps)
Sisällysluettelo (dtTOC.ps)
Diplomityö (dt.ps) [7 Mb]

Diplomityö { kansi.ps, dtTOC.ps, dt.ps } (dt.tar.gz) [220 kb]